Polityka prywatności.

 • 1. Administrator Danych Osobowych: Administratorem danych osobowych Serwisu (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: 2K Krzysztof Kacprzykowski, ul. Warszawska 6, 09-320 Bieżuń, NIP: 511-02-71-783, REGON: 365443016
 • 2. System ochrony danych osobowych: ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:
  • Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
  • Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe
  • Dostęp do danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
  • System IT Serwisu oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych. 
  • ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
 • 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu oraz świadczenia Usługi.
 • 4. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. W żadnym innym wypadku dane osobowe gromadzone w ramach Serwisu nie będą udostępniane i/lub sprzedawane podmiotom trzecim
 • 5. Dane dotyczące Użytkownika, będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Usługi.
 • 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo:
  • odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • dostępu do danych osobowych;
  • sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. W przypadku, gdy usunięte dane warunkują korzystanie z Serwisu oraz poszczególnych Usług, Użytkownik może utracić możliwość korzystania z nich. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien pisemnie zwrócić się do Usługodawcy pod adresem: [email protected]
 • 7. Usługodawca informuje, że informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • a. czas nadejścia zapytania,
  • b. czas wysłania odpowiedzi,
  • c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • f. informacje o przeglądarce użytkownika,
  • g. Informacje o adresie IP.
 • 8. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • 9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 • 10. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • 11. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • 12. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • 13. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • 14. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.
 • 15. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • 16. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 • 17. Usługodawca wykorzystuje narzędzie Hotjar, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie użytkownika w serwisie. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania użytkowników takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy cookies.
 • 18. Hotjar nie zbiera ani nie przechowuje informacji personalnych (w tym danych osobowych) użytkowników. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy. Jeżeli nie chcesz aby Twoja aktywność na stronie była mierzona przez Hotjar skorzystaj z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out.
 • 19. Na skutek Rejestracji przez Użytkownika w Serwisie, dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji oraz dane umieszczone przez Użytkownika w Serwisie będą udostępnione innym Użytkownikom.
 • 20. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie dane osobowe osób trzecich może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa lub po uzyskaniu odpowiedniej zgody.
 • 21. Usługodawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i oferowanych Usług. Techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji ze względu na ograniczenia techniczne i Siły Wyższe. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo danych oraz korzystania z Serwisu, należy niezwłocznie zgłosić pod adresem: [email protected]
 • 22. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu.
 • 23. Serwis został wyposażony w system analityczny Google Analytics oraz w celu zbierania danych statystycznych.